Để tuyên bố một người mất tích cần điều kiện gì?


Để tuyên bố một người mất tích cần điều kiện gì?

Toà án tuyên bố điều kiện một người mất tích để có thể giải quyết vấn đề pháp lý. Có nhiều nguyên nhân mà chúng ta đột nghiên mất liên lạc với người thân. Cho dù đã sử dụng dịch vụ tìm người mất tích chuyên nghiệp nhưng chưa có kết quả. Điều này gây khó khăn thì có việc cần sự có mặt của người đó về vấn đề pháp lý. Vậy trong trường hợp này cần làm gì để có thể tuyên bố người đó mất tích về mặt pháp lý?

Điều kiện để tuyên bố một người đã mất tích

Theo bộ luật dân sự năm 2015, trường hợp dưới đây được coi là mất tích:

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Theo điều trên, thì chỉ khi một người sau 2 năm trở lên không có thông tin, liên lạc. Dù người thân đã trình báo các cơ quan chức năng, sử dụng dịch vụ tìm người v…v… Nhưng vẫn không có thông tin, cũng như bằng chứng thì sẽ được coi là mất tích.

Thời hạn 2 năm tính từ khi người thân, hoặc nhân chứng nhận được tin tức cuối cùng. Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Quy trình tuyên bố một người được coi là mất tích

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Khi nộp đơn cần những nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn
  • Họ tên, địa chỉ người làm đơn
  • Tên toà án nộp đơn
  • Những vấn đề yêu cầu toà giải quyết khi không có mặt người đang mất tích
  • Mục đích yêu cần cần giải quyết
  • Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên ở cuối.

Thông báo tìm người mất tích

Trong vòng 30 ngày từ khi đơn trên được thụ lý. Toà sẽ đưa ra thông báo tìm kiếm người mất tích. Thông báo này bao gồm trên báo trong 3 số, đăng trên cổng thông tin điện tử của toà án.

Thời hạn thông báo sẽ kéo dài 4 tháng từ ngày phát thông báo đầu tiên. Người mất tích có mặt thì toàn sẽ đình chỉ việc xét đơn 1 người được cho là mất tích. Còn sau đó người báo mất tích vẫn không có mặt thì trong 10 ngày sẽ ra quyết định tuyên bố mất tích.

Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn ngoại tình và các vấn đề pháp lý

Bình luận